0₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

0₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Điện thoại:
0277. 3 853.609

Email
dasco@dasco.vn

Giờ mở cửa:
7:30 - 17:00

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kế toán

Công ty TNHH Dịch vụ PTNN Đồng Tháp (DASCO) thông báo tuyển dụng như sau: 1. Vị trí...

Tuyển dụng nhân viên bán hàng

Công ty TNHH Dịch vụ PTNN Đồng Tháp (DASCO) thông báo tuyển dụng như sau:1. Vị trí...

Tuyển dụng nhân viên RD – Marketing...

Công ty TNHH Dịch vụ PTNN Đồng Tháp (DASCO) thông báo tuyển dụng như sau:1. Vị trí...

Tuyển dụng nhân viên

THÔNG BÁOV/v tuyển dụng nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ PTNN Đồng Tháp (DASCO) thông báo...

Tuyển dụng nhân viên IT

THÔNG BÁOV/v tuyển dụng nhân viên IT Công ty TNHH Dịch vụ PTNN Đồng Tháp (DASCO) thông...

Tuyển dụng Nhân viên bán hàng

1. Mô tả công việc Phát triển thị trường thông qua thực hiện các hoạt động trình diễn,...

Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật đồng...

1. Mô tả công việc Chịu trách nhiệm nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm mới và...

Tuyển dụng Phó giám đốc

1. Mô tả công việc – Hỗ trợ Giám đốc xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh...

Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật đồng...

1. Mô tả công việc – Chịu trách nhiệm nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm mới...

Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật phát...

1. Mô tả công việc – Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động trình diễn,...

SẢN PHẨM

BÀI VIẾT MỚI