Thông báo tuyển thực tập sinh

0
59

Công ty TNHH Dịch vụ PTNN Đồng Tháp (DASCO) thông báo tuyển thực tập sinh, cụ thể như sau: