Dola 9999 – Sản phẩm kích thích mầm ngủ lá hoa tuyệt hảo

  0
  250

  Dola 9999 là phân bón lá cao cấp đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật để kích thích mầm ngủ và bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.

  Với công thức đặc biệt, Dola 9999 có tác dụng điều hòa sinh trưởng và phá vỡ miên trạng của mầm ngủ, giúp cây đâm chồi đồng loạt ở giai đoạn kích đọt và ra hoa đồng loạt ở giai đoạn kích ra hoa.

  Xổ lá già trên cây có múi trong giai đoạn xử lý ra hoa

  Đặc biệt Dola 9999 xổ lá già trên cây có múi trong giai đoạn xử lý ra hoa, tăng khả năng đậu trái.

  Để góp phần tăng năng suất cho cây trồng, bà con trồng xoài và cây có múi nên sử dụng Dola 9999 ngay.

  Các vấn đề cần tư vấn và hỗ trợ, bà con có thể ib hoặc gọi hotline của Dasco nhé!