Dasco đã hưởng ứng đề án “MỘT TRIỆU HECTA LÚA CHẤT LƯỢNG CAO” như thế nào?

    0
    35

    Với mong muốn phát triển theo xu hướng thân thiện với môi trường và luôn theo đuổi mục tiêu “Vì một nền nông nghiệp bền vững”. Dasco luôn chú trọng các dòng sản phẩm hữu cơ vi sinh thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng để phù hợp với xu hướng nông nghiệp xanh hiện đại.

    🌱Dasco – Vì một nền nông nghiệp bền vững!