Click vào để phóng to sản phẩm

Phân hữu cơ vi sinh DASVILA++ (bao 25kg)

Thông Tin

Với cơ chế tác động của 4 loài vi sinh có ích, có khả năng cố định đạm N2 tự do có trong không khí chuyển hóa thành dạng đạm vô cơ ammonia cho cây trồng hấp thu, tạo kích thích tố tăng trưởng làm cho hệ thống rễ phát triển mạnh gia tăng diện tích tiếp xúc giữa rễ với đất, giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng, trao đổi chất và sinh trưởng tốt hơn.

Thành Phần

  • Azospirillum sp. 106 CFU/1g
  • Pseudomonas sp. 106 CFU/1g
  • Burkholderia vietnamiensis 106 CFU/1g
  • Bacillus subtilis 106 CFU/1g
  • chất hữu cơ cao (40%)
  • N: 2%; P2O5: 1%; K2O: 2%; Ca: 0,5%; Mg: 0,5%; S: 1%
  • Các loại khoáng dinh dưỡng khác như: Bo, Cu, Zn, Mo.