Click vào để phóng to sản phẩm

Phân bón PACLO.02X (gói 1 kg)

Thông Tin

Là sản phẩm phân bón thuộc nhóm điều hòa sinh trưởng, dùng cho cây ăn trái có tác dụng ức chế sinh trưởng mầm lá, đẩy nhanh quá trình phân hóa mầm hoa. Trên lúa, đậu phộng sản phẩm giúp khống chế phát triển chiều cao cây…

Thành Phần

  • Bo 2.000 ppm
  • Phụ gia Paclobutrazol 15%
  •  Độ ẩm 1%.