Click vào để phóng to sản phẩm

Phân bón lá DOLA 9999 (gói 1kg)

Thông Tin

Là phân bón lá giàu đạm giúp phát đọt, đâm chồi đẻ nhánh nhiều, làm tăng sản lượng các loại cây trồng, đồng thời tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất lợi. Cải thiện chất lượng của các loại rau ăn lá hạt ngũ cốc.

Thành Phần

  • N – P2O5 – K2O: 28-4-0 (%)
  • B: 0,3%
  • Zn: 0,1%
  • Cu: 0,1%