Click vào để phóng to sản phẩm

Phân bón lá DASCO PHÌ (gói 1kg)

Thông Tin

Là phân bón lá chứa các nguyên tố đa lượng như đạm, lân, kali đặc biệt chứa hàm lượng đạm cao giúp cây phát triển nhanh về thân lá, dài rễ, phát đọt, đâm chồi đẻ nhánh nhiều, giúp cây con phát triển mạnh, làm tăng sản lượng các loại cây trồng, dưỡng cây và phục hồi cây sau khi thu hoạch.

Thành Phần

  • N – P2O5 – K2O: 30-10-10 (%)
  • B: 0,5%
  • Zn: 0,1%.