Click vào để phóng to sản phẩm

Phân bón lá DASCO NẶNG (gói 50g)

Thông Tin

Là phân bón lá cao cấp giàu Kali, sử dụng cho các loại cây trồng nhằm tăng năng suất và chất lượng; giúp cho lúa chắc hạt và bóng mẩy, làm cho trái cây tăng độ ngọt và thanh, rau màu có mùi vị đặc trưng ngon giòn, hoa kiểng có màu sắc đẹp tươi bền, đối với cây lấy củ làm tăng sự to củ.

Thành Phần

  • N- P2O5 – K2O: 7-10-44 (%)
  • B: 0,3
  • Zn: 0,1
  • Độ ẩm 5%.