Click vào để phóng to sản phẩm

Phân bón lá DASCO BÔNG (gói 1kg)

Thông Tin

Là phân bón lá đa lượng chứa các nguyên tố quan trọng cần thiết cho sự phát triển của cây trồng đặc biệt giàu lân giúp bộ rễ phát triển mạnh, thúc đẩy cây lấy quả ra hoa nhiều, tăng tỉ lệ đậu quả. Trên cây lúa giúp lúa đẻ nhánh nhiều…

Thành Phần

  • N – P2O5 – K2O: 10-40-10 (%)
  • Cu: 1%
  • Mg: 0,2%