Click vào để phóng to sản phẩm

Phân bón DOLA 02X (gói 1kg)

Thông Tin

Dola 02X là chế phẩm được sản xuất bằng nguyên liệu ngoại nhập, dựa trên những thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, trong lĩnh vực điều khiển vườn cây ăn trái theo ý muốn, thúc đẩy quá trình đâm tược và ra hoa.

Thành Phần

  •  Thành phần: Bo 3.000 ppm
  • Độ ẩm: 1%
  • Phụ gia: Ammonium sulphate