Hiệu quả phân vi sinh Dasvila

29/01/2021 - 13:23:08

Phân vi sinh Dasvila giúp nhà nông tiết kiệm 50% chi phí bón phân, giúp cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu cho đất.