• Ông - Huỳnh Thanh Tùng

  Ông - Huỳnh Thanh Tùng

  Giám đốc công ty Dasco
  • Từ 10/1998 - 12/2006 Nhân viên kế toán Công ty XNK An Giang 
  • Từ 12/2006 - 10/2007 Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin  Công ty XNK An Giang  
  • Từ 11/2007 - 12/2009 Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty CP XNK An Giang 
  • Từ 01/2010 - 06/2017 Kế toán trưởng Công ty CP XNK An Giang 
  • Từ 01/2010 - 06/2017 Kế toán trưởng Công ty CP XNK An Giang 
  • Từ 06/2017 - 02/2018 Quyền Giám đốc Tài chính Công ty CP XNK An Giang
  • Từ 02/2018 - 29/6/2020 Giám đốc Tài chính Công ty CP XNK An Giang 
  • Từ 30/6/2020 - 09/2021: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP XNK An Giang
  • Từ 12/2020 - 12/2021: Trợ lý Chủ tịch Dasco phụ trách tài chính.
  • Từ 09/2021 - 03/2022:  Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP XNK An Giang
  • Từ 12/2021 đến nay: Giám đốc công ty Dasco – Đại diện pháp luật
  • Từ 04/03/2022 đến nay:  Tổng Giám đốc Công ty CP XNK An Giang kiêm Giám đốc công ty Dasco
 • Ông - Lê Minh Hiếu

  Ông - Lê Minh Hiếu

  Phó Giám đốc
  • Từ 07/1998 - 2/1999: Nhân viên kế toán Công ty liên doanh Dorosa Perfurmes
  • Từ 3/1999 - 6/2004: Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco tại Hà Nội
  • Từ 07/2004 - 6/2006: Phó phòng TC-KT, ủy viên BCH công đoàn Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
  • Từ 07/2006 - 6/2008: Quyền trưởng phòng Kế toán Quản trị, ủy viên BCH công đoàn Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
  • Từ 07/2007 - 6/2008: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Y dược Domedic
  • Từ 07/2008 - 8/2010: Kế toán trưởng, Bí thư chi bộ Công ty cổ phần Domenal
  • Từ 09/2010 - 3/2013: Trợ lý Giám đốc, Kế toán trưởng, phó Bí thư Chi bộ Công ty TNHH MTV DVPT Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco)
  • Từ 04/2013 - 11/2014: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Docifish
  • Từ 12/2014 - 5/2016: Cán bộ Ban dự án Công ty cổ phần nông nghiệp Hùng Hậu kiêm nhiệm Giám đốc tài chính - Chánh văn phòng Công ty cổ phần phát triển bóng đá Đồng Tháp
  • Từ 06/2016 - 3/2017: Cán bộ quản lý dự án Công ty cổ phần phát triển Hùng Hậu kiêm nhiệm Giám đốc tài chính/ phó Giám đốc thường trực/Chủ tịch công đoàn Công ty cổ phần phát triển bóng đá Đồng Tháp
  • Từ 04/2017 - 12/2020: Phó trưởng phòng Kỹ thuật – Đầu tư; Phó trưởng phòng/Phụ trách phòng Kiểm soát và Pháp chế; Trưởng phòng Tổ chức– Hành chính Quản trị; Trưởng Ban QLA Công trình xây dựng cơ bản - Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp
  • Từ 01/04/2022 đến 31/05/2022: Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH DVPT Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco)
  • Từ 01/06/2022 đến nay: Phó Giám Đốc Công ty TNHH DVPT Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco)
 • Ông - Phan Thế Hiển

  Ông - Phan Thế Hiển

  Phó Giám đốc Kinh doanh
  • Từ 04/1997 - 06/2000: NV phát triển thị trường CT tại Cty LD SHELL -VIDAMO VN
  • Từ 08/2000 - 07/2007: Giám đốc khu vực tại THP GROUP
  • Từ 01/09/2007 - 01/03/2008: Giám đốc khu vực Cty CP Thực Phẩm Á Châu
  • Từ 01/03/2008 - 01/06/2011: Giám đốc khu vực TRIBECO
  • Từ 06/06/2011 - 01/12/2011: Giám đốc kinh doanh CTy VIETFRM
  • Từ 01/01/2012 - 30/10/2012: Giám đốc kinh nhanh dầu nhớt tại SOTRANS
  • Từ 30/10/2012 - 30/06/2014: Trưởng khu vực Bắc Sông Hậu Tập đoàn Phân bón Năm Sao.
  • Từ 30/06/2015 - 06/2020: phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Cty phân bón Hiệp Thanh
  • Từ 12/04/2021 - 30/09/2021: Q. TP Kinh doanh cty Dasco
  • Từ 01/10/2021 - 05/01/2022: Phó Giám đốc Dasco
  • Từ 06/01/2022 đến nay: Phó Giám đốc Kinh doanh Dasco.
 • Bà - Nguyễn Thị Diễm Thúy Kiều

  Bà - Nguyễn Thị Diễm Thúy Kiều

  Kế toán trưởng
  • 1991 - 1995: CT tại KS Mỹ Trà Đồng Tháp
  • 1996 - 1998: CT tại Cty KTXD MN (TPHCM)
  • 1999 - 2001: Kế toán CH Thanh Văn (TPHCM)
  • 2004 - 2007: Nhân viên Kế toán tổng hợp Công ty  DVPT Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco)
  • 2008 - 2013: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH MTV DVPT Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco)
  • 2014 đến nay: Kế toán trưởng Công ty  TNHH DVPT Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco)