Phân bón DOLA 02X

bong xoaiCông dụng:

- Thúc đẩy quá trình đâm tược và ra hoa đồng loạt

- Thúc đẩy quá trình tổng hợp các enzim, auxin nội sinh, tăng khả năng nảy mầm phấn hoa.

- Hạn chế hiện tượng rụng hoa và tăng khả năng đậu trái.

- Sau khi xử lý bằng DOLA 02X cho hiệu quả rõ ràng từ 07 đến 14 ngày.

 

 

Hướng dẫn sử dụng:

hdsd dola 02x

Cảnh báo an toàn: Để xa tàm tay trẻ em và thực phẩm.

Chú ý:

      - Không phun Dola 02X vào nhứng lúc trời nắng gắt hoặc có gió lớn;

      - Không phun Dola 02X trực tiếp lên lá non và chùm hoa;

      - Cần thực hiện đúng các biện pháp an toàn khi sử dụng;

      - Có thể pha chung với các loại thuộc trừ sâu, thuốc trừ bệnh khác;

      - Không được phun chồng lối để tránh hiện tượng cháy lá.

 

Premium Joomla Templates