Hướng dẫn sử dụng phân vi sinh DASCELA

Phân vi sinh phân hủy rơm rạ Dascela do Công ty Dasco sản xuất với dạng viên ngoài các thành phần chất hữu cơ, chất dinh dưỡng khoáng đa, vi lượng thì thành phần chính của sản phẩm là vi khuẩn phân giải cellulose Cellulomonas flavigena 108 CFU/g có khả năng phân giải rơm rạ trong thời gian ngắn 7 – 10 ngày sau khi xử lý.

downloading updates xxl Tải về xem

 


Premium Joomla Templates