Phân vi sinh DASVILA chuyên dùng cho lúa, bước đột phá của cty DASCO

Theo Ths Nguyễn Phước Tuyên (Phó giám đốc TTKN Đồng Tháp) cho rằng đối với những giống lúa thơm phân vi sinh Dasvila có tác dụng kích thích tăng mùi thơm đối với các giống lúa này. Phân vi sinh Dasvila phù hợp với tất cả các loại đất và đặc biệt trên vùng đất phèn ở Việt Nam. Sử dụng phân vi sinh Dasvila thời gian dài có tác dụng cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu cho đất, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường sống.

downloading updates xxl  Tải về xem

 


Premium Joomla Templates