Hệ thống phân phối tại tỉnh Đồng Tháp

 Cửa hàng VTNN Vân Ngọc
- Địa chỉ: Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp - ĐT: 067. 3 822 040
Cửa hàng VTNN Hoàng Dũng
- Địa chỉ: Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp - ĐT: 067. 3 845 130

Cửa hàng VTNN Hai Hơn
- Địa chỉ: Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp - ĐT: 067. 3 822 677
Cửa hàng VTNN Hai Sum
- Địa chỉ: Huyện Tam Nông, Đồng Tháp - ĐT: 067. 3 980 245

Cửa hàng VTNN Chung Hữu Phúc
- Địa chỉ: Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp - ĐT: 0919 320 019
Cửa hàng VTNN Năm Hương
- Địa chỉ: Huyện Lai Vung, Đồng Tháp -  ĐT: 067. 3 651 343 / 0949 011 166


Cửa hàng VTNN Võ Hoàng Dũng
- Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh 2, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp
Cửa hàng VTNN Phạm Ngọc Anh
- Địa chỉ: Ấp 5, Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Cửa Hàng VTNN Quốc Phong

- Địa chỉ: Xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Hệ thống phân phối tại tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH NGHĨA THẮM
- Địa chỉ: Huyện An Phú, Tỉnh An Giang - ĐT: 0988 091 700
ĐẠI LÝ PHÚC HƯNG
- Địa chỉ: Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
- ĐT: 076. 3 741 528 / 0988 390 392

CỬA HÀNG VTNN PHÚC HIỆP
- Địa chỉ: Cầu số 08, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
- ĐT: 0984 859 301
CỬA HÀNG VTNN KIỀU THẢO
- Địa chỉ: Xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
- ĐT: 0125 337 9777

Hệ thống phân phối tại tỉnh Tiền Giang

 Cửa hàng VTNN Trường Sơn
- Địa chỉ: Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang - ĐT: 073. 3 730 288
CTY TNHH NÔNG DƯỢC HUỲNH HƯNG
- Địa chỉ: Huyện Cái Bè, TỉnhTiền Giang - ĐT: 073. 3 817 187

DNTN Đình Vân
- Địa chỉ: Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang - ĐT: 0945 232 233
Cửa Hàng VTNN Nguyễn Tài
- Địa chỉ: Xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - ĐT: 0733 822 391
Premium Joomla Templates