Hệ thống phân phối tại tỉnh Tiền Giang

 Cửa hàng VTNN Trường Sơn
- Địa chỉ: Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang - ĐT: 073. 3 730 288
CTY TNHH NÔNG DƯỢC HUỲNH HƯNG
- Địa chỉ: Huyện Cái Bè, TỉnhTiền Giang - ĐT: 073. 3 817 187

DNTN Đình Vân
- Địa chỉ: Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang - ĐT: 0945 232 233
Cửa Hàng VTNN Nguyễn Tài
- Địa chỉ: Xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - ĐT: 0733 822 391
Premium Joomla Templates