Hệ thống phân phối tại tỉnh Đồng Tháp

 Cửa hàng VTNN Vân Ngọc
- Địa chỉ: Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp - ĐT: 067. 3 822 040
Cửa hàng VTNN Hoàng Dũng
- Địa chỉ: Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp - ĐT: 067. 3 845 130

Cửa hàng VTNN Hai Hơn
- Địa chỉ: Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp - ĐT: 067. 3 822 677
Cửa hàng VTNN Hai Sum
- Địa chỉ: Huyện Tam Nông, Đồng Tháp - ĐT: 067. 3 980 245

Cửa hàng VTNN Chung Hữu Phúc
- Địa chỉ: Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp - ĐT: 0919 320 019
Cửa hàng VTNN Năm Hương
- Địa chỉ: Huyện Lai Vung, Đồng Tháp -  ĐT: 067. 3 651 343 / 0949 011 166


Cửa hàng VTNN Võ Hoàng Dũng
- Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh 2, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp
Cửa hàng VTNN Phạm Ngọc Anh
- Địa chỉ: Ấp 5, Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Cửa Hàng VTNN Quốc Phong

- Địa chỉ: Xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Premium Joomla Templates