DASCO phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh

200pxSáng ngày 19/4/2015, ông Lê Minh Hoan - Bí thư tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNN, Sở Khoa học công nghệ, Trung tâm khuyến nông Đồng Tháp và Chi cục Bảo vệ thực vật Đồng Tháp đã đến thăm và làm việc với công ty Dasco.

Xem thêm: DASCO phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh

Đoàn viên Thanh niên thực hiện công trình thanh niên gắn với hoạt động chuyên môn

DongSen 20141010 04

Nhằm chào mừng kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, ngày Phụ nữ Việt nam 20-10 và đặc biệt là nhằm khởi động cho một vụ mùa mới (Đông Xuân 2014-2015) thắng lợi của công ty, Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Docimexco (Dasco) đã tổ chức chương trình tham quan về nguồn đến Khu di tích Gò Tháp và Đồng sen ở huyện Tháp Mười cho các chi đoàn viên của Công ty.

Xem thêm: Đoàn viên Thanh niên thực hiện công trình thanh niên gắn với hoạt động chuyên môn

Tham gia hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2013

03Phong trào thi đua sản xuất giỏi là động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế theo hướng đa dạng hóa, góp phần tạo sự cạnh tranh lành mạnh của người làm kinh tế, từng bước đi lên theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng xây dựng nông thôn mới và là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào phát triển sản xuất.

Xem thêm: Tham gia hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2013

Premium Joomla Templates