Dasco thăm vườn cam anh Nguyễn Thanh Long

Ngày 18/05/2017, Phòng Sản xuất nghiên cứu và Phòng Kinh doanh tổng hợp của Công ty Dasco đã đến thăm vườn anh Nguyễn Thanh Long tại ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp có diện tích canh tác khoảng 30 ha, với 3 loại cam chính là: cam xoàn, cam sành và cam mật.

Cam là cây ăn quả thuộc nhóm cây có múi có giá trị kinh tế cao. Cây cam thích hợp với khí hậu nhiệt đới và Á nhiệt đới, nhiệt độ thích hợp từ 23-29oC có thể trồng tốt ở điều kiện nhiệt đới, cam là cây ưa ẩm.
Các loại đất có thể trồng cam là: Đất phù sa ven sông, đất bồi tụ, đất rừng mới khai phá, đất thung lũng, đất phù sa cổ có tầng dày 80-100cm, pH từ 5-7, có hàm lượng mùn cao, dễ thoát nước, mực nước ngầm dưới 1m. Hiện nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có diện tích trồng cam với hơn 400 ha, tập trung vào 2 huyện là Lấp Vò và Lai Vung.

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                       Vườn cam anh Nguyễn Thanh Long

Cam có thể trồng và cho trái mùa nghịch với kĩ thuật xử lý ra hoa trái vụ. Dola new một sản phẩm mới của Dasco đang trong giai đoạn khảo nghiệm nhằm phục vụ cho mục đích xử lý ra hoa.

Cây cam có xử lý Dola new

Theo kết quả ghi nhận ban đầu từ Nguyễn Thanh Long vườn cam đang trong giai đoạn năm thứ 3. Theo đó, anh đã xử lý Dola new vào thời điểm lá già (tính tuổi lá được 4.5 tháng). Sau 10 ngày, kết quả nhận được là các mầm hoa phân hóa mạnh, hơn 90% số lượng cây cam được phun Dola new đều cho ra hoa đồng loạt làm tăng sức nảy chồi cho hoa. Nâng cao hiệu quả đậu trái và cho trái đồng loạt sau này.

 Cây cam đang trong giai đoạn cho trái

Trong thời gian sắp tới Công ty Dasco sẽ tiến hành khảo nghiệm sản phẩm Dola new trên diện rộng. Đây sẽ là hướng xử lý ra hoa mới cho người nông dân trong thời gian tới nhằm giúp người nông dân khai thác trái theo hướng bền vững và phát triển lâu dài cho người trồng cam.

Quỳnh Như (phòng SXNC)

 

 

 

 

Premium Joomla Templates